Leasing Nedir?

By  |  0 Yorum

  • LEASING NEDİR?

“Leasing” ‘in Türkçe ‘deki karşılığı “Finansal Kiralamadır. Leasing verene kiralayan, leasing alana da kiracı denir. Anlamadıysanız gelin daha detaylı inceleyelim.
Bir malın yatırımcı tarafından satın alınması yerine bir leasing şirketi tarafından alınıp, yatırımcıya belli bir dönem kiralanması işidir.


  • TARİHÇESİ

Leasing’in tarihçesi eskilere dayanıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; 1840’lı yıllarda İngiltere’de demir yolları vagonlarının kiralanmasıyla leasing başlamış. Ve 1952 yılında Amerika’da ilk leasing şirketi kurulmuş.


  • GÜNÜMÜZDE UYGULANIŞI

Diyelim ki bir şirket kurmaya karar verdiniz ve makina, takım vb. şeyler için ekipmana ihtiyaç duydunuz. Kişi, maddi durumu olmadığından veya peşin parasını bağlamak istemediğinden kendi olanakları ile bu ekipmanları satın almak yerine, leasing şirketine aldırır. Bu şekilde satın aldırdığı mallara ilişkin kişi, finansman sağlamış olur. Kiralanan malın kullanım hakkı bir bedel karşılığında, kiracıya bırakılır. Malların mülkiyeti leasing şirketine, sözleşme süresi boyunca kullanımı da kiracıya ait olur.


  • AVANTAJLARI

Yatırım mallarını satın almak yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlar. Böylece, firmaların öz sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliği ve karlılığı arttırır. Tıbbi cihazlar, bilgisayarlar ve bilgi işlem üniteleri, enerji tesisleri, kuru yük gemileri, matbaa makinaları, tekstil makinaları, santrallar ve haberleşme cihazları, hava nakil araçları, inşaat makinaları, vinçler ve üretim makinaları gibi birçok mal leasing şirketleri tarafından kiralanabilir.


Bir yanıt ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir